Jason Baumann

Jason Baumann
Quốc tịch: 
Australia

Jason Baumann hiện là giám đốc beU Models and Talents Management. Với hơn 5 năm kinh nghiệm, ông đã đào tạo ra những thế hệ người mẫu hàng đầu Việt Nam như: Tuyết Lan, Hoàng Thùy, Mâu Thủy, Kha Vân, Quang Hùng, Nguyễn Oanh... 

Jason cũng là người góp phần đưa những người mẫu Việt Nam ra thế giới.